Mitarbeiter QM / POCT

               Katharina Gottschall
               Health Care Manager

               0381 / 494 7648
               katharina.gottschall{bei}med.uni-rostock.de

               Cornelia Meuthen
              
               0381 / 494 7638
               cornelia.meuthen{bei}med.uni-rostock.de

               Elisabeth Dieckmann
          
               0381 / 494 7686
               elisabeth.dieckmann{bei}med.uni-rostock.de